Experiència


Joan Miquel Vilanova, com a responsable de i-enginy.


És el resultat desprès d’haver assolit una àmplia experiència professional, i haver gestionat diversos projectes d’instal·lacions els darrers 25 anys, principalment com a:

 

Cap d’instal·lacions,   Moix, serveis i obres,S.L.

març de 2006 – abril de 2014 (8 anys 2 mesos)

Gestió d’execució, disseny i enginyeria de:

– Instal·lacions elèctriques d’edificis i xarxes de distribució.
– Instal·lacions d’aigua potable, freàtica i depuració.
– Enllumenat públic vial, ornamental.
– Implementació d’enllumenats per tecnologia LED.
– Sistemes de reg d’espais públics i privats.
– Calefacció i climatització d’edificis.
– Energies renovables, biomassa, solar tèrmica i fotovoltaica.
– Xarxes informàtiques d’edificis i oficines.
– Sistemes de seguretat d’intrusió i vigilància.
– Sistemes contra incendis d’alarma i d’extinció.
– Fonts ornamentals d’espais públics i privats.
– Piscines publiques i privades.
– Sistemes d’automatització i tele-gestió de sistemes de reg, enllumenat i instal·lacions.
– Mecànica de motors, bombes i maquinaria elèctrica.
– Treballs de cap d’obra en el sector públic i edificació.
– Estudis d’obra i generació de propostes de millora, en licitacions i projectes.
– Disseny, implementació i gestió de dominis i espais web, amb llenguatge HTML, Joomla, i WordPress

 

 

Cap d’instal·lacions,    Construcions Valls obres i contractes

abril de 2004 – març de 2006 (2 anys)

Gestió d’execució, disseny i enginyeria de:

– Instal•lacions elèctriques d’edificis i xarxes de distribució.
– Instal•lacions d’aigua potable, freàtica i depuració.
– Enllumenat públic vial, ornamental.
– Sistemes de reg.
– Calefacció i climatització d’edificis.
– Energies renovables solar tèrmica.
– Xarxes informàtiques d’edificis i oficines
– Sistemes de seguretat d’intrusió i vigilància.
– Sistemes contra incendis d’alarma i d’extinció.
– Fonts ornamentals d’espais públics i privats.
– Piscines publiques i privades.
– Mecànica de motors i bombes.
– Disseny, implementació i gestió de dominis i espais web, amb llenguatge HTML.

 

 

Cap de manteniment,  EUROPERFIL, S.A

setembre de 2003 – desembre de 2003 (4 mesos)

Planificació, gestió i control de manteniment de plantes de producció de perfilats, i panell sanwich

 

 

Comercial,  Anoia de plàstics industrials

juliol de 2001 – setembre de 2002 (1 any 3 mesos)

Creació i gestió de cartera de clients de magatzem distribuïdor de materials elèctrics, d’aigua, bombeig, piscines i fonts ornamentals.

 

 

Oficial de 1a de instalacions,  Angel Escura, S.L.

desembre de 1990 – setembre de 2000 (9 anys 10 mesos)

Muntatges elèctrics, d’aigua,  industria, piscines, sistemes de bombeig, i fonts.